Regler

För att en server ska fungera bra och alla ska trivas så måste man ha regler. De första reglerna gäller på hela communityt. Undertill finns regler som bara gäller på vissa delar av communityt.


Regler för jail

Allmänt

 • Fångar får kniva fångvaktare på den primära samlingsplatsen på varje bana (gäller vanligtvis det som kallas för "stora buren", om fångarna är beordrade att vara där vid tillfället) utan att bli betraktade som regelbrytare
 • Fångar får inte vistas i armory innan hide and seek har börjat, och om de gör det får fångvaktare döda dem
 • Fångar får kniva fångvaktare som står på deras huvuden
 • När det är max 2 fångar kvar i spelet aktiveras LR (last request)
 • Fångvaktare måste säga reglerna tydligt innan de öppnar burarna, annars blir det automatiskt freeday (förutsatt att en fångvaktare öppnar burarna)
 • Camping är inte accepterat i större utsträckning (undantag gäller vid hide-and-seek)
 • Fångvaktare får inte beordra fångar att göra något som garanterat dödar dem
 • Under gun toss är det förbjudet att kniva iväg sin deagle
 • Regler som i början av rundan ges med mick väger tyngre än regler givna i chatten så länge reglerna som gavs i micken inte är 'freeday'
 • Om olika regler ges i början av rundan gäller i första hand "regler" (t.ex. gå till stora buren), i andra hand lekar såsom war/hns/panda freeday/zombie freeday och i sista hand vanlig freeday
 • Om flera CTs i början av rundan tar olika regler inom samma prioritetsgrupp (se förra regeln) så gäller det som sagts först
 • Man får inte störa pågående last requests på något sätt
 • Vid Simon says ska fångarna alltid fortsätta göra det som sades senast så länge inget annat nämns (t.ex. duck-hoppa om det först var 'Simon says ducka' och sen 'Simon says hoppa')
 • På varje LR gäller de vanliga reglerna för den LR:n. Undantag måste båda parter komma överens om
 • På 'gift day' måste fångvaktarna bestämma gift innan valet av fånge börjar
 • Under Drunken Simon says får det bestämmas att max hälften av de levande fångarna får bli dödade
 • Regler som ges till fångar ska utföras direkt utan omvägar, förseningar, modifikationer eller utsvävningar
 • Om en CT dör så gör inte det någon skillnad på de regler som tidigare givits ut av den CTn (reglerna fortsätter alltså att gälla)
 • Leken talang får endast köras då det fnns en admin inne på servern som inte är undercover
 • Det är inte tillåtet att tvinga någon att använda sin spray (gäller ENDAST CS:GO Jail)
 • Lite speciella regler / mer detaljerat finns här!

Att spela som fånge

 • Du får inte ta för lång tid på dig att köra LR (när du kan) mot slutet av rundan
 • Om du väljer rebell i LR-menyn får du endast använda machine gun, deagle, granater och kniv för att skada/döda fångvaktare
 • Fångvaktare får döda dig om du relativt tydligt bryter mot regler de ger dig
 • Du får inte avsiktligt döda dina lagkamrater (teamkilling). Regeln gäller dock inte vid lekar
 • Det är förbjudet att som fånge avslöja var sina levande lagkamrater är under hide and seek

Att spela som fångvaktare

 • Du måste varna fångar som gör fel, muntligt, skriftligt eller med varningsskott, innan du får döda dem om deras överträdelse inte är tillräckligt uppenbar.
  Exempel på tillräckligt uppenbara överträdelser:
  • Om en fånge uppträder uppenbart hotfullt (till omständigheterna sett)
  • Om en fånge oväntat drar fram ett vapen och siktar mot fångvaktare (gäller inte om ett vapen bollas fram och tillbaka mellan fångar av misstag)
  • Om en fånge plötsligt avviker ur ledet eller springer mot en vent och självklart inte kommer komma tillbaka
  Exempel där varningsskott bör övervägas istället för något annat:
  • Om en fånge avviker lite från ledet
  • Om en fånge står lite fel
 • Du får inte skjuta varningsskott som skadar mer än 50 hp (vanligtvis på över midjan)
 • Du får bara döda fångar som rebellar (bryter mot regler)
 • Du får endast ge vapen till en fånge om vapnet ska användas till en lek
 • Du måste berätta reglerna varje runda, det är olämpligt att säga "samma regler som förra rundan" så länge man inte är säker på att ingen ny spelare kommit in på servern
 • Du måste göra det fångvaktaryrket medför, dvs. inte hjälpa fångarna etc.

Regler för minigames

 • Ingen ghosting (se även allmänna regler)
 • Ingen avsiktlig teamkilling
 • Ingen camping
 • Glitching är inte tillåtet

Regler för bhop

 • Man får inte förstöra för andra (blocking, etc)
 • Om man är flera på samma del av banan måste man komma överens om turordning eller liknande så att det blir rättvist

Regler för surf

 • Ingen spawnkilling inom 7 sekunder från rundans början
 • Ingen camping, men att skydda en planterad bomb kan vara mer ok
 • Ingen ghosting (se även allmänna regler)

Regler för HH9

 • Camping är fullständigt otillåtet efter 2:30, men att skydda en planterad bomb kan vara mer ok
 • Ingen ghosting (se även allmänna regler)
 • Det är inte tillåtet att medvetet släppa C4 (bomben) utanför kartan (så att den blir oåtkomlig)
 • Det är inte tillåtet att teamflasha avsiktligt
 • Glitching är otillåtet. Detta gäller särskilt duck-buggen på landgången under banan på hoejhus9

Regler för GMod TTT

 • RDM (Random Deathmatch) är inte tillåtet, det innebär att man inte får döda andra spelare utan anledning
 • Ingen överdriven camping
 • Teamkilling är inte tillåtet (traitors ska inte döda traitors oavsett vilken metod som används)
 • Att använda sig av props eller andra knep för att döda spelare räknas precis likadant som att döda spelare med vapen
 • Gör det som din roll innebär och förstör inte för ditt egna lag exempelvis genom att flytta kroppar utan detektivens tillåtelse

Regler för GMod DarkRP

Allmänt

 1. Om du behöver en administratör, klaga inte i OOC eller advert, gör istället @ (meddelande)
 2. Ingen RDM (Döda utan anledning)
 3. Ingen CDM (Car Death Match), d.v.s. att döda folk med ett fordon. Undantag om man springer mitt på vägen och blir påkörd av misstag.
 4. Var inte respektlös
 5. Bryt inte NLR. Detta innebär att du glömmer allt som hänt i ditt tidigare liv och du kan inte gå tillbaka till där du dog förrän det har gått 2 minuter.
 6. Inga falska keypads. Varje fading door måste vara öppen minst 5 sekunder när den aktiveras
 7. Inget prop push, prop kill, prop surf eller prop block
 8. Spela realistiskt. Försöka exempelvis inte undkomma polisen om du inte har en realistisk chans att komma undan
 9. Ingen RA (Random Arrest) eller RW (Random Warrent)
 10. Ingen ghosting/metagame (tala över Skype eller Steam etc. för att diskutera planer eller platser)
 11. När du ska plundra eller råna måste du göra /advert RAID eller /advert MUG
 12. Du får inte raida samma person två gånger inom 15 minuter eller mugga samma person inom 15 minuter. Du får bara ta maximalt $100 000 eller $100 000 i värde av varor
 13. Hitmans får inte scamma folk på pengar, alltså ta överdrivet mycket pengar i en hit
 14. Missbruka inte wiremod
 15. Du måste adverta car jack
 16. Sätt inte ut printers medans du bygger
 17. Det är inte tillåtet att bygga på gatorna. Hobos får dock bygga på trottoarerna.
 18. Bygg inte så att du blockerar andras byggnader
 19. Bygg inte så att du spärrar undan områden i kartan. Du får inte blockera vägar etc.
 20. Man får inte deploya om sin bil om den har blivit car jacked
 21. Man får max kidnappa i 15 minuter
 22. Du ska alltid försöka hålla din karatär vid liv, och är då rädd för vapen och kan inte fly från mug eller kidnap (FearRP)
 23. Du ska inte "Doomforta" alltså motparten som raidar ska ha en chans att vinna
 24. De svenska lagarna gäller utöver de lagar som Mayor skapar
 25. Du ska alltid respektera polisen och köra åt sidan om de kommer med siren, även nämnt "Spela realistiskt"
 26. Du får inte attackera eller springa ifrån en person som riktar ett vapen emot dig, även nämnt under "FearRP"
 27. "Powergaming" är inte tillåtet! T.ex. /me slår personen i huvudet så han dör. Utan motparten ska få en chans.
 28. Du får inte bryta "Metagaming" vilket betyder att du inte får skriva In-character saker i OOC (Out of character chat)
 29. "RapeRP" är inte tillåtet!
 30. Du får inte skjuta ditt vapen utan en validerat RP anledning
 31. Du ska inte använda din Physgun som en laserpekare
 32. Du får inte gömma dina keypads utan de ska vara klara och tydliga vid dörren
 33. Du får som max ta $5 000 i en mug situation, du får som max ta $10 000 i en gissla situation
 34. Som Mafia eller Polis får du inte döda dina lagkamrater, ni ska samarbeta
 35. Du ska inte modifiera din bil med props eller annat utan admins tillstånd
 36. Du ska inte köra in bilar i byggnader där de inte hör hemma
 37. Det måste finnas åtminstone en tillgänglig ingång i en byggnad
 38. Du ska inte mic-spamma. Alltså du får inte spela musik via din mikrofon
 39. Du ska inte ha ditt vapen i din hand utan anledning, anledningar som: Någon sköt på min bas, inte: Jag såg någon med vapen på gatan.
 40. Du ska inte bryta serverreglerna för att någon annan har gjort det, t.ex. Han proppushade så jag dödade han. RDM, Backseat administrating
 41. Man får inte ha frusna props på vägen om de inte går att ramma med en bil
 42. Man får inte överanvända Spray Cannen i Thug-jobbet

Jobbregler

Polischef, polis och SWAT

 • Du får inte använda våld om det inte är nödvändigt
 • Du får bara köra polisbilar och du måste använda standardvapnen
 • Om en biljakt blir för farlig ska ni inte fortsätta, om det riskeras att bli oskyldiga som dör

Gun Dealer

 • Du får inte gå med i ett gäng och förse dem vapen. Du måste sälja vapen till alla
 • Du måste äga en butik

Medic

 • Du kan kräva upp till $500 för att bota någon
 • Du får inte gå med i ett gäng. Du måste läka alla

Mayor

 • Du får bara göra lockdowns när det behövs
 • Du får ge regler till folket så länge det inte bryter mot de allmänna reglerna

Thief och Pro Thief

 • Allt du stjäl skall förvaras i ett lager eller en byggnad
 • För att kunna car-jacka behöver du en plats att ställa bilen

Hitman

 • Du måste bara acceptera träffar med en bra anledning
 • Du får inte utgå
 • Du måste försöka döda på ett professionellt sätt, helst undvika uppmärksamhet
 • Du ska inte acceptera en hit som är på en Admin On Duty

Black Market Dealer

 • Du får inte gå med i ett gäng och förse dem vapen. Du måste sälja vapen till alla
 • Du måste äga en butik

Hobo

 • Du får inte köpa vapen för dina egna pengar men om någon donerar får du använda i självförsvar
 • Om en admin ber dig att flytta på ditt hus så måste du göra det
 • Du får inte gå med i ett gäng som Hobo, vill du göra det så får du byta jobb
 • Du får inte överanvända din "Bugbait", du får inte kasta den överallt
 • Du ska i princip göra vad som helst om du erbjuds pengar för det

Regler för Minecraft

 • Det moderatorer och admins säger gäller
 • Inga hacks eller mods tillåtna på servern (med undantag för de mods som inte ger några fördelar för spelaren, TooManyItems, InvTweaks, Optifine, etc.)
 • Utnyttja inte glitchar eller exploits över huvud taget, rapportera till mod/admin istället. Det är straffbart att inte rapportera buggar/glitches. (Inkl. att gå runt afk-kick)
 • Be inte om promotion (förutom möjligen om det är något trubbel med medlemskapet)
 • Om du upptäcker något som orsakar lagg på servern måste du rapportera det omedelbart
 • Scamming är inte tillåtet
 • Svävande byggnader är inte okej, och nej, bygg inte ett 1x1-torn (eller liknande) bara för att kringgå regeln
 • Det är inte tillåtet att griefa andra spelare (såsom att förstöra byggnader, döda djur, etc).

Regler för forumet

 • Dubbelposta inte
 • Väck inte massa gamla trådar i onödan
 • Sätt lämpliga titlar på skapade trådar
 • Välj lämplig avdelning för skapade trådar
  • Demilitarized Zone ska användas för trådar utan rimligt syfte
  • Lekar-underforumet till Off Topic ska användas för forumlekar
  • Off Topic är till för något mer seriösa diskussioner som inte passar i de övriga kategorierna
 • Admin-ansökningar som inte följer riktlinjerna i den klistrade tråden kan tas bort utan förvarning
 • Signaturer får max vara 250 pixlar stora i höjdled
 • Det är inte tillåtet att citera andras inlägg utan att skriva något själv
 • Censureringar eller otydliggörande av text räknas som om det inte vore censurerat, alltså finns det ingen poäng att censurera kränkningar, det ska inte förekomma över huvud taget
 • Det är inte tillåtet att endast skriva "+1", "+2" o.s.v. i inlägg
 • Endast ett konto per person är tillåtet
 • Diskussioner och uppmaningar kring alkohol, tobak, narkotika, andra rusresulterande handlingar och dylikt (se regeln om sunt förnuft), samt bottar, fusk och dylikt är inte tillåtna. Det är inte heller tillåtet att länka till material som rör dessa ting
 • Länkar vars poäng är illegal nedladdning (piratkopiering och liknande) är inte tillåtna
 • Inlägg som skrivs i ämnena ska tillföra något till diskussionen/ämnet. Diskussioner ska vara relaterade till ämnet.
 • Det är inte tillåtet att posta material såsom pornografi, naket eller "gore"
 • Diskussioner av sexuell natur är inte tillåtna

Regler för TeamSpeak och Discord

 • Respektera varandra.
 • Spamma inte andra med "pokes" eller meddelande.
 • Ingen channelhopping (dvs att du hoppar ut och in i kanaler så att det spammar servern såväl som andra).
 • Inget pornografiskt, rasistisk eller våldsamt innehåll (gäller avatarer/bilder i kanaler såväl som länkar).
 • Det är okej att joina kanaler sålänge inte ägaren av kanalen säger annat (genom chat/kanalbeskrivning).
 • Den som äger kanalen ansvarar för att denna följer reglerna. Det kan endast finnas en kanalägare.
 • Topic i privata kanaler ska vara ditt medlemsnamn, det vill säga det namn du använder på forumet.

 • Information om privata kanaler på TeamSpeak
  För att få en egen, permanent, kanal behöver du vara föreningsmedlem vilket du blir via vår hemsida! Kontakta därefter en serveradministratör så hjälper denne dig med att skapa en kanal. Du får ha din kanal under den tid du är medlem, förutsatt att du eller kanalen inte bryter mot några regler.
Snabbanslut! Snabbanslut!
Snabbanslut!
Snabbanslut!
Snabbanslut!
Snabbanslut!
Snabbanslut!
Snabbanslut!
Snabbanslut!
Snabbanslut!
Snabbanslut!
Snabbanslut!