Styrelsen

Alla i styrelsen är förtroendevalda av föreningens medlemmar och arbetar helt ideellt. Styrelsen tänker alltid på föreningens bästa och inte sina personliga intressen. Styrelsen jobbar efter medlemmarnas vilja och önskemål. Gemensamt arbetsområde för alla i föreningens styrelse är att reda ut konflikter och svara på klagomål samt funderingar angående föreningen.

Om du har en fråga som inte gäller en specifik person i styrelsen bör du maila hela styrelsen så svarar någon av oss så fort som möjligt. Tveka inte att göra detta om du undrar något. :)

Ordförande Rasmus Karlsson,
även känd som rallen. Rasmus huvudsakliga jobb som ordförande är att driva på utvecklingen av föreningen och är föreningens ansikte utåt. Han håller även i den största delen av administrerandet, det vill säga se till att var och en i styrelsen sköter sitt jobb.

Teknik intresserar mig mycket, likaså musik och träning; jag tränar för att hålla mig frisk och välmående. Jag är driftig och leder gärna egna projekt, men har inte svårt att utföra uppdrag som jag tilldelats av andra. Utöver detta är jag en positiv och social individ som är van med att ta ansvar.
Mer info »
Maila Rasmus
Sekreterare Daniel Andersen,
även känd som Living Computer. Daniels primära uppgifter är att skicka ut kallelser inför årsmöten, färdigställa dagordningar, skriva protokoll och sammanställa medlemsregistret med hjälp av dem andra i styrelsen.

Gillar att spela jail och är riktigt bra på att rekrytera föreningsmedlemmar!
Mer info »
Maila Daniel
Kassör Oskar Levin,
även känd som Ozzzkar. Grundade ']['\/\/ i maj 2009. Håller på med allt ifrån IT, datorer, nätverk och servrar till musik och ljudproduktion. Oskar har huvudsakligen som uppgift att hålla ordning på föreningens ekonomi och bokföra intäkter och utgifter. Han ska presentera en ekonomisk berättelse under årsmöten samt styrelsemöten och gör ett förslag på en budget till kommande verksamhetsår.

Med mitt brinnande intresse för datorer och teknik i allmänhet har jag fått chansen att driva denna gemenskap i många år och jag gillar fortfarande det vi gör! Jag är envis och strävar alltid efter att lära mig nya saker vilket jag definitivt gjort under tiden här :)
Mer info »
Maila Oskar
Ledamot Simon Gillblad,
även känd som spree Som ledamot ska Simon framför allt avlasta de andra i styrelsen med arbete och se till att föreningen sköts på bästa sätt. Ledamöterna har alltså ingen specifik uppgift förutom att hjälpa till i föreningens utveckling.

Jag är jag!
Mer info »
Maila Simon
Ledamot Simon Boman,
även känd som Sixten. Som ledamot ska Simon framför allt avlasta de andra i styrelsen med arbete och se till att föreningen sköts på bästa sätt. Ledamöterna har alltså ingen specifik uppgift förutom att hjälpa till i föreningens utveckling.

Jag gillar att trolla.
Mer info »
Maila Simon

Övriga poster

Valberedare
Under verksamhetsåret 2018 har vi valt att inte använda oss av valberedare. En valberedare ska vanligtvis samla på sig information om vad var och en i styrelsen genomfört under året och nominera kommande verksamhetsårs styrelse på årsmötet.Revisor Fredrik Vittfarne,
även känd som Fidde. Fredriks främsta jobb som revisor är att granska styrelsens arbete under verksamhetsåret. Han rekommenderar också att ge styrelsen ansvarsfrihet på årsmötet om han anser att de skött sitt jobb.

Maila Fredrik
Snabbanslut! Snabbanslut!
Snabbanslut!
Snabbanslut!
Snabbanslut!
Snabbanslut!
Snabbanslut!
Snabbanslut!
Snabbanslut!
Snabbanslut!
Snabbanslut!
Snabbanslut!